Fanø

Fanø er Vadehavets smukkeste ø med stor variation i naturoplevelserne. Klitheder med småsøer og moser. Plantager med udsigtspunkter - eller bjerge har fannikerne døbt dem. Strandenge med får. Og ikke mindst den 16 km lange, hvide strand, som om sommeren trækker titusindvis af turister til Vesterhavet.

Tag på sælsafari, fugleture og se de spændende fuglekøjer, som kun findes på Fanø. Fanø er en 56 kvadratkilometer stor, langstrakt sandø i Vadehavet ud for Esbjerg. Fanø har igennem historien været præget af søfart. Fanø er en del af Nationalpark Vadehavet.

Fanøs historie

Tidligste historie

Fanø har fra de ældste tider været krongods og optræder i 1231 i Kong Valdemars Jordebog.

Fanøs befolkning købte øen af kongen på auktion i Ribe i 1741.

Fanøs guldalder

Frem mod 1807 prægedes øen af vækst med tiltagende skibsbyggeri og en hastigt voksende handelsflåde. Fanø mistede hovedparten af denne flåde under Englandskrigene i 1807-14, og det blev indledningen til en stagnationstid, der varede til omkring 1840.

Herefter var der igen kraftig vækst i skibsbyggeriet, og frem mod højdepunktet i 1897 oplevede Fanø sin guldalder. I perioden fra 1768 til 1896 blev der på Fanø bygget ca. 1100 skibe.

Godt tyve år senere var Fanøs flåde stort set forsvundet.

2. Verdenskrig

Under 2. verdenskrig var mange af Fanøs sømænd beskæftiget på danske handelsskibe – nogle sejlede for hjemmeflåden, andre sejlede forsyninger over Atlanten for de allierede. Mange fanniker mistede livet ved påsejling af søminer eller ved tyske ubådes angreb. 

På Fanø befæstede tyskerne øen som led i deres beskyttelse af havnen og lufthavnen i Esbjerg. Ved krigens afslutning havde tyskerne opstillet 5 kystbatterier på Fanø.

I alt blev der på Fanø opført knap 300 bunkers.

Turisterhvervets historie

Turismen er meget vigtig for Fanø. Allerede i 1890'erne blev området ved Fanø Bad udnævnt til internationalt badeområde, og øens første badehotel og kursted, blev opført på dette sted.

Også Danmarks første golfbane blev anlagt i dette område. 

Storslået natur

Fanø er en af Danmarks yngste øer. Hundrede procent skabt af sand i kombination med hav, vind og strøm.

Fanøs natur

Sæler

Der er mange sæler i Vadehavet omkring Fanø. Man regner med, at der her findes omkring 3000 spættede sæler, som er den mest almindelige art.

Men også gråsælen er i stor fremgang. Sæ­len er fredet for jagt, og derfor er den ved at vænne sig til, at et møde med mennesker ikke be­høver at være farligt.

Sælerne er meget nysgerrige dyr, så man kan være heldig at kom­me tæt på dem.

Strandeng

Strandenge hører til blandt de mest værdifulde naturtyper i Danmark. Det mest vidtstrakte strandengsområder på Fanø er Grønningen på Fanøs nordlige del.

På Fanøs sydspids finder vi strandengen med det mest besynderlige navn, "Hønen".

Tidevandet

Tidevandet er en helt afgørende faktor for Fanø og Vadehavet.

Tidevandet er kort fortalt den regelmæssige stigning og fald i vandstanden. Dette foregår i en cyklus på 12½ time. Tidspunktet for vandstandens højeste niveau kaldes flod og laveste niveau ebbe.

Højdeforskellen mellem ebbe og flod er i Vadehavet ca. to meter - den højeste i Danmark.

Søren Jessens Sand

Landskaber smelter sammen i Fanø's største sandørken. Der er adgang for gående hele året på Søren Jessens Sand.

Man kan cykle et stykke i nordlig retning langs klitfoden fra Fanø Bad. Men på grund af sandflugt er det ikke muligt at cykle på de centrale dele af højsandet. Det er netop det ufremkommelige landskab der gør Søren Jessens Sand til en stor naturoplevelse.

Fanøs geografi

Der er tre byer på Fanø:

Nordby som er den største, og som ligger nordligst med Danmarks travleste færgerute til Esbjerg.
Rindby, der er øens største sommerhusområde, beliggende syd for Fanø Vesterhavsbad .
Sønderho, som er den næststørste, og som ligger sydligst

Yderligere Information

Du kan læse meget mere om Fanø på følgende sider: www.mitfanoe.dk og www.visitfano.dk